Sisačka biskupija donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“ u akademskoj godini 2021./2022. Natječaj je otvoren od 11. listopada do 1. studenoga 2021. godine, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

 

Sisačka biskupija

Biskupijska zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“

HR-44000 Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 9

 

raspisuje

Natječaj

za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačke biskupije u akademskoj godini 2021./2022.

  

Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

 - državljani Republike Hrvatske

- s prebivalištem na području Sisačke biskupije

- upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH u akademskoj godini 2021./2022.

- 1. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena zadnja dva razreda srednje škole od 4,0 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,5

- 2. godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5

- na poslijediplomskom doktorskom ili drugom studiju

- koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu

  

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

 - koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2021./2022.)

 - koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu

- koji su u akademskoj godini 2021./2022. drugi put upisali prvu godinu studija na istoj razini

- koji su mijenjali i upisivali studijski program na istoj razini studija,

- koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2021./2022.

 

 U prijavi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

- molba

- preslika osobne iskaznice

- potvrda obrazovne ustanove o upisu na školovanje u akad. god. 2021./2022.

- potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za studente viših godina (ovjereni prijepis ocjena)

- preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole za studente 1. godine

- preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine

- izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

- potvrda Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva za razdoblje od prvih 6 (šest) mjeseci tekuće godine

- potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

- dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima

- dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i sestara - rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično)

- preporuka vlastitog župnika (koji istu upućuje na adresu Zaklade)

- izjava o korištenju osobnih podataka

 

Traženu dokumentaciju preporučamo dostaviti putem internet stranica Zaklade (Online prijava) .

 

Traženu dokumentaciju i molbu (možete je preuzeti s ove poveznice) može se dostaviti i poštom na adresu: SISAČKA BISKUPIJA, ZAKLADA „FRA BONIFACIJE IVAN PAVLETIĆ“, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJU, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9, 44000 SISAK. Osobni podaci prikupljeni u postupku provedbe natječaja obrađivat će se u svrhu provedbe istog te će sredinom studenoga na internet stranicama Zaklade bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od prosinca 2021. do rujna 2022. godine.

 

 

Ravnatelj Zaklade

Domagoj Mosler

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com